Zaujaly vás dřevěné sochy?  Nelze se divit – jsou nádherné a dokážou vytvořit tajemnou, romantickou a pohodovou atmosféru.  Záleží na uměleckém  výrazu sochy, zda se jedná o antický výjev, historický, osobní, abstraktní nebo se umělec nechal inspirovat zvířecí případně rostlinou říší. V poslední době jsou velmi populární sochy vyřezávané motorovou pilou. Ač se může zdát, že jde o jednoduché umění, opak je pravdou. Práce se dřevem se dá rozdělit do sedmi etap.  

První etapa – přípravná

Musíte se rozhodnout, co chcete dělat. Nápady k vytváření plastiky se dají získat různými způsoby – vlastní fantazie, inspirace, kopírování nebo vám svou představu představí zákazník.  Takže myšlenku máte. Nyní je potřeba vytvořit miniaturu. Některý umělec se neobejde bez náčrtku, někdo jiný se rovnou pouští do díla.    

Druhá etapa – hrubá  základní forma

Prvním úkolem je definovat základnu zahradní sochy.  Dále najít střed symetrie polotovaru a označit jej. Kontrolní body – horní rohy jsou použity na obrobek a připojené rovně. Rozložení by mělo být prováděno za použití měřicího přístroje.  

Třetí krok – řezání    

Na základě skic vytvořených na obrobku jsou navrženy tvary kontur – snížit na přední, zadní a bočních stranách. Úhly mezi plochami musí být rovné. V této fázi jsou hlavní pole oddělena.

Čtvrtá etapa – prořezávání

Tvoříte další vnější okraje. Prořezávání by měla být prováděna s ohledem na budoucí tvar reliéfu. Pozor, aby osy symetrie obrobku neztratily svůj význam, nelze již obnovit.  

Pátá etapa – detaily

Na řadu přichází dláto a jiné řezbářské nástroje, k vypracování jemných detailů například obličejových rysů.

Šestá etapa – broušení

V některých případech se broušení přeskočí. Záleží na uměleckém designu, materiálu a míry detailu na obrázcích.  

Sedmá etapa – dokončovací práce

Povrchová úprava se řeší v případě, kdy mají být dřevěné sochy umístěné venku.  

Nechte si vytvořit sochu u mistra Sibery

Toužíte-li svou zahradu okrášlit pěknou dřevěnou sochou, neváhejte a kontaktujte řezbáře Siberu na webu drevene-sochy.cz.