Někomu zabere týdny, někomu dokonce měsíce a ve výsledku si ji nepřečte ani vedoucí, ani oponent a napodruhé ani student sám. Dali jsme z pohledu studentů dohromady pět nejčastějších věcí, které je motivují svěřit přípravu své závěrečné práce někomu jinému.

Vypisování nezajímavých témat

Jen malá část studentů je v průběhu vysokoškolského studia motivována k výběru vlastního námětu pro bakalářskou nebo magisterskou práci. Zbytek si vybírá z předem stanovených neustále se opakujících a nepříliš záživných témat. A něčemu, co je nezajímá, logicky odmítají věnovat svůj čas. Výjimkou pak nejsou ani studenti, kteří s de facto totožnou prací projdou bakalářské i magisterské studium, pouze aktualizují data nebo doplní některé pasáže.

Práce „pro práce“ bez dalšího využití

Drtivá většina vysokoškolských prací je napsána, vytištěna, svázána a obhájena. Tím celý proces končí, jeden svazek je umístěn do podzemí fakultní knihovny, kde ho postupně sežerou rybenky a plíseň, druhý pak do knihovny v obýváku, aby se s ním student pochlubil babičce, tetičce a nakonec výtiskem podložil rozviklaný stůl. Student by měl sám vidět prospěšnost své práce – pro okolí nebo, koneckonců, i sám pro sebe, jinak je jeho motivace minimální.

Absence vztahu mezi vyučujícím a studentem

Je jasné, že pedagogové nemohou každého studenta vodit za ručičku, často mají ale tolik vlastní práce nebo působí v tolika institucích, že na konzultace se svými „svěřenci“ jednoduše nemají čas. Řadě studentů takový přístup vyhovuje, rizikem je ale dosti nejasný výsledek obhajoby napsané práce.

„Výjimkou na některých školách nejsou ani situace, kdy by student sice práci konzultovat chtěl, jeho vedoucí si ale nenajde dostatek času a následně bakalářku nebo diplomku, kterou během jejího vzniku ani neviděl, nedoporučí k obhajobě. Takový příklad nutí studenty hledat jistotu v podobě profesionálně připravených podkladů,“ Lucie Drobná, zakladatelka portálu www.overene-prace.cz, který jako první u nás nabízí srovnání služeb v oblasti přípravy podkladů a rešerší pro vysokoškolské práce.

Nezájem oponentů

Třesete se před posudkem svého oponenta, člověka, který odsoudil stovky prací před tou vaší, a nakonec zjistíte, že posudek obsahuje zkopírovaný úvod a špatně opsané vaše jméno. U bakalářských (méně u magisterských a dalších) prací běžná věc. Pokud práci očividně nečte ani člověk, který to má v popisu práce a který ji má podrobit detailnímu rozboru, těžko to kdy vezme do ruky někdo jiný. Takže – z pohledu studenta – vyhozené týdny práce, které mohl strávit vyděláváním peněz nebo přípravou na státnice.

Přílišný důraz na psanou formu

I studenti, kteří se v oboru orientují, ba v něm přímo vynikají, mohou mít s napsáním souvislého textu o délce několika desítek stran problémy. Další zase zápolí s předepsaným formátováním, nevyznají se v textových editorech nebo je škola nenaučila, jak vyhledávat vhodné zdroje. Než riskovat osud celého několik let trvajícího studia, obrátí se raději na známého, kterému věří, nebo na některou ze služeb nabízených na internetu.

Předchozí článekBěžné zářivky nahraďte LED zářivkami
Další článekEvokace s Gentlemen Singers