U nás se daň z příjmu fyzických osob vypočítává ze superhrubé mzdy. Na uplatněných daňových slevách závisí, jak bude vysoká čistá mzda. Záleží také na tom, zda má zaměstnanec děti a tedy uplatňuje slevu na dani apod. To je důvod, proč se zaměstnavatelé se svými zaměstnanci baví vždy o hrubé mzdě.

Výpočet superhrubé mzdy:

Součtem hrubé mzdy zaměstnance s povinným pojistným placeným zaměstnavatelem vznikne superhrubá mzda, ze které se pak vypočítává daň z příjmu fyzických osob. Po výpočtu se superhrubá mzda vždy zaokrouhlí na celá sta nahoru. Celkové pojistné hrazené zaměstnavatelem činí 34%, tedy 25% sociální a 9% zdravotní pojištění. Koeficient superhrubé mzdy je 1,34. V praxi to znamená, že hrubou mzdu vynásobíme koeficientem a vznikne nám superhrubá mzda, kterou pak následně zaokrouhlíme.

Mzda
Mzda

Výše celkové sazby daně z příjmu:

Daňová sazba je vypočítána u dvou příjmů nad hranicí 10.290 Kč. Pokud má zaměstnanec hrubou mzdu do této hranice, nezaplatí daň z příjmu, protože uplatňuje základní slevu na poplatníka, která činí 2.070 Kč. Na tuto slevu mají ze zákona nárok všichni zaměstnanci. Daň z příjmu fyzických osob, vypočítána ze bsuperhrubé mzdy, kterou odvádí zaměstnanec činí 15%, ale díky tomu, že je vypočítána právě ze superhrubé mzdy, je její skutečná sazba 20,1%. Prakticky to znamená vynásobení 1,34 s 15% sazbou.

Jak je to s důchodem a nemocenskými dávkami?

Státní důchod i nemocenské dávky se vypočítávají z hrubé mzdy, protože je stejně tak vypočítáváno i sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že superhrubá mzda se počítá pouze k odvodu daně z příjmu, nepočítají se z ní státní dávky. Co se týče bonity zaměstnance, dokládá ji čistou mzdou.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Novinky-Zprávy.cz   

Tiskové-zprávy.eu     

Aktualitycz.cz