Investiční alternativa k akciím. Dluhopisy.

Investiční alternativou k akciím jsou bezesporu korporátní dluhopisy. Korporátní dluhopisy přinášejí již poměrně zajímavé úročení a můžete tak efektivně využít volné finanční prostředky, které na tzv. spořících účtech jen zahálejí. Jejich zhodnocení totiž nepokryje ani inflaci. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu zpřísnila podmínky vydávání dluhopisů včetně jejich prodeje prostřednictvím investičních zprostředkovatelů a v současné době by již nemělo docházet k několikanásobným emisím a měl by být dodržován maximální počet investorů.

Podpora českých společností prostřednictvím dluhopisů

Emitent korporátních dluhopisů získá jejich prostřednictvím prostředky na rozvoj projektu či společnosti. Díky těmto prostředkům se může efektivněji rozvíjet a prosazovat v konkurenčním prostředí. Pro české společnosti je to jedna z možností, jak získat prostředky pro svůj rozvoj a rychleji růst, rozjíždět nové projekty atd. Pro investora je důležitým ukazatelem výše pravidelných úroků, které jsou pravidelně vypláceny a k jejichž vyplácení je emitent korporátních dluhopisů zavázán. Abyste omezili riziko při investování, prověřte si dotčenou společnost, prostudujte jejich projekty, plány, stabilitu na trhu. Čím více informací, tím lépe.

Potvrzení prospektů pro vydávání dluhopisů

Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka schvaluje prospekty společností pro emise dluhopisů. Mezi společnosti, které toto schválení získaly, patří i společnost EMTC – Czech a.s. Můžete se tak podílet na rozvoji společnosti s širokým portfoliem služeb a projektů. Veškeré aktuality, informace a podrobnosti naleznete i na jejich webových stránkách www.emtc.cz

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Předchozí článek15 chyb, které nejčastěji děláme při zařizování interiéru
Další článekAmazon vyjíždí na náborovou roadshow, s virtuální realitou a mobilní kanceláří navštíví čtyři regiony