Lidí, kteří o dlouhodobě nemocného či zraněného člověka pečují déle než půl roku, je v Česku 200 tisíc. Jen tři z deseti ošetřujících mají alespoň na některé činnosti po ruce ošetřovatele. Ostatní se musí o blízkého postarat sami nebo s pomocí nejbližší rodiny. Takové péče přitom znamená významný zásah nejen do soukromého, ale i do pracovního života.

Nutné zkrácení pracovní doby nebo dokonce opuštění stávajícího zaměstnání znamená i po započtení sociálních dávek citelný výpadek příjmu. Rodinný rozpočet přichází při soustavné péči o bezmocného člena rodiny nejčastěji o zhruba osm tisíc korun měsíčně, což s sebou přináší každodenní komplikace.

Pojišťovna České spořitelny proto přišla s pojištěním ošetřování dospělého, které nově zařadila do svého Flexi životního pojištění. To tak umí takové situaci předcházet. V případě úrazu či nemoci trvající déle než 28 dní zajistí na péči až dvacet tisíc korun měsíčně. Potvrzovat ošetřování či dokládat příjem přitom není nutné. Stačí mít od lékaře zprávu, ve které bude uvedeno nezbytné ošetřování jinou osobou.

Radíme čtenářům

Když bylo mému otci 61 let, lékaři mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval a já jsem nakonec musel dát v práci výpověď, abych se o něj mohl postarat. Protože vím, jak nepříjemné je přijít zničehonic o veškerý příjem, bojím se, aby totéž nemusely podstoupit moje děti, pokud vážně onemocním já nebo manželka. Dá se na takový finanční výpadek nějak připravit?

Miroslav, 42 let, Žatec

Odpovídá: Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny

Nejlepším řešením výpadku příjmu ze zaměstnání či podnikání je samozřejmě dostatečná finanční rezerva. Pečování o vážně nemocného příbuzného ovšem zpravidla může trvat12 měsíců i déle. Vytvořit rezervu na tak dlouhou dobu často nemusí být při průměrné výši mzdy v Česku v lidských silách. Doporučoval bych uzavřít pojištění, které dokáže zajistit peníze právě ve chvíli, kdy byste vy nebo manželka potřebovali stálou péči někoho dalšího. Například naše FLEXI životní pojištění umožňuje, v současné době jako jediné na českém trhu, pojistit tímto způsobem ošetřování dospělého. Dokážeme vám tak zajistit náklady na péči až do výše20 tisíc korun měsíčně, a to v případě úrazu i nemoci – od 29. dne trvání takového ošetřování. Nemusí jít přitom jen o vaše děti, pojištění se vztahuje i na ošetřování kýmkoli jiným, třeba dalším členem rodiny, známým, ale i profesionálním ošetřovatelem.  Výhodou je i to, že nemusíte dokládat příjem ani složitě papírovat. Stačí mít zprávu od lékaře, ve které bude uvedeno nezbytné ošetřování jinou osobou.