Monopody jsou různě složitá zařízení, která se používají jako podpora fotoaparátu nebo videokamery. Jejich název prozrazuje, že se skládají z jedné nohy. Jejich hlavní předností je vysoká přenositelnost a možnost použití i tam, kde použití tripodu není možné. Monopody jsou vyráběny ve dvou podobách – jedná se buďto o jednoduchou teleskopickou tyč nebo o teleskopickou tyč ukončenou třemi krátkými nohami pro zvětšení plochy základny. Hlavní nevýhodou monopodů je jejich menší nosnost a stabilita ve srovnání s tripody.

Tripody zastávají ve fotovýbavě podobnou funkci jako monopody. Hlavní rozdíl z pohledu konstrukce je v počtu nohou. Tripod, jak je již z názvu zřejmé, má nohy tři. Jsou to tři teleskopické tyče ukončené hroty nebo gumovými zakončeními. S větším počtem nohou souvisí jeho větší stabilita a také obvykle vyšší nosnost. Na druhé straně je však obvykle hůř přenositelný a objemnější.

Oba typy stativů potřebují pro nasazení fotoaparátu, resp. videokamery stativou hlavu. Stativová hlava pro monopody je jiná než běžná stativová hlava. Odlišuje se pohyblivostí. Pohyb hlavy pro monopody stačí zajistit pouze v jedné ose, protože pohyb v druhé ose – rotace fotoaparátu kolem vlastní osy, zabezpečí samotná noha monopodu. Nejčastěji používané stativové hlavy pro tripody jsou kulové hlavy. Tyto hlavy zprostředkovávají pro fotoaparát a objektiv plynulý pohyb ve všech osách.

Oba typy opor fotoaparátů nalézají praktické využití. Monopod je výborně uplatnitelný tam, kde není možné zabrat s fotoaparátem hodně místa nebo tam, kde prvořadá není nosnost podpory, ale její hmotnost, kompaktnost a dobrá přenositelnost. Typické využití nalézá ve výbavě fotografů sportovních událostí, a to hlavně při použití delších teleobjektivů. Využití s menším omezením nalézají monopody i při fotografování krajiny nebo architektury. Tripody jsou mnohem univerzálněji používaným typem stativů. Jsou využívány při fotografii krajiny, architektury a wildlife fotografii. Jsou potřebné tam, kde je nutné použití dlouhých expozičních časů, ale také tam, kde je pro snímání potřebné použít teleobjektivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností.