Team of firefighters using digital tablet against firetruck at station

Ve chvíli, kdy váš dům nebo byt spalují plameny je pozdě myslet na to, že jste si měli pořídit požární hlásič, který by vás včas upozornil na hrozící nebezpečí. Mít doma nainstalovaný elektronický zabezpečovací systém preventivně je nejlepší způsob, jak být připraveni na nejhorší.

Jak požární hlásiče fungují a jaké typy existují?

Elektronická požární signalizace EPS funguje na principu detekce, kdy v případě zjištění abnormalit spustí požární poplach. Podle toho, co jsou přístroje schopny detekovat, rozlišujeme požární hlásiče na:

  • Opticko-kouřové hlásiče reagující na zjištění přítomnosti kouře. Při jejich instalaci myslete na to, že by neměly být umístěny v prostorách se zvýšenou prašností, kde by mohly vyvolat falešný poplach.
  • Teplotní hlásiče, které identifikují náhlé zvýšení teploty nebo překročení nastavené teploty.
  • Hlásiče plamenů zaznamenávající přítomnost ultrafialové nebo infračervené složky plamenů.
  • Ionizační hlásiče porovnávající čistý vzduch v hlásiči se vzduchem, který je v prostoru. Pokud se změní ionizační částice, spustí se poplach.
  • Existují i detektory reagující na únik vody nebo CO2.

Kam požární hlásiče instalovat?

Místo pro požární signalizaci vyberte tak, abyste z něj slyšeli případný poplach ve všech částech domu nebo bytu. Vyhněte se umístění nad zdroje tepla nebo kouře, jako jsou kuchyňské kouty, prostory kolem kamen nebo prašné části dílen. Vytipujte si, kde hrozí největší riziko požáru a hlásič umístěte v blízkosti takového místa.

Požární hlásič nemusí být v každé místnosti, doporučuje se však instalovat ho do ložnic a dětských pokojů, protože v noci, během spánku, nás může kouř rychle udusit a hlásič nám v takovém případě může zachránit život. V rodinných domech se doporučuje umístit jeden z hlásičů pod schodiště, protože právě schody tvoří pro oheň provizorní komín a plameny se tu šíří velmi rychle. V panelácích se hlásiče umísťují na strop v předsíni, odkud je poplach dobře slyšet v každé místnosti.

Ovládání a nastavení požárního hlásiče

Moderní systémy pro požární ochranu mohou být napájeny z baterie a tím pádem jsou plně autonomní nebo je lze připojit do elektrické sítě. V případě baterií mají hlásiče zabudovanou kontrolu stavu baterie a ve chvíli, kdy se baterie blíží ke konci své životnosti, hlásiče vás na to upozorní.

Nastavit si můžete i citlivost hlásiče, aby bylo možné jejich umístění v koupelnách, kuchyních a kotelnách, kde právě z důvodu kolísání tepot nebo větší prašnosti bývá s umístěním problém. V těchto případech je vhodné konzultovat nastavení a umístění hlásiče s prodejcem.

U některých hlásičů existuje možnost připojení GPS modulu, díky kterému vám v případě poplachu zašle hlásič upozornění na mobilní telefon. Dobrým řešením je i připojení elektronické požární signalizace na pult centrální ochrany u bezpečnostní agentury. Budete mít jistotu, že váš domov je pod neustálým dohledem a pokud se něco stane, bude k vám okamžitě vyslána hlídka.

Prověřené požární hlásiče od profesionálů

Každý požární hlásič vám v případě poplachu poskytne drahocenné vteřiny, během kterých máte šanci zlikvidovat počínající požár nebo rychle vyhledat únikovou cestu. Abyste byli stoprocentně chráněni, vybírejte si takové systémy požární ochrany, které jsou prověřené a vyzkoušené. Nejlepší cestou je kontaktovat poskytovatele, který má s instalací požárních hlásičů dlouhodobé zkušenosti, jako například společnost TOP Security s.r.o., jejíž pracovníci vám jsou schopni kvalifikovaně poradit, nabídnout adekvátní řešení a celý systém odborně nainstalovat.