Moderní dřevostavby jsou bezesporu obrovským hitem, který stále nabírá na své popularitě. Mluvíme o velmi komfortním bydlení, ke kterému však vede několik kroků. Pokud se všechny kroky splní, vznikne bydlení, které bude nejen dlouhotrvající, ale také nízkoenergetické. 

I když zájem o moderní dřevostavby mezi lidmi poměrně roste, někteří majitelé společností jsou toho názoru, že v hlavách některých jedinců stále sídlí mylné domněnky, které shazují dřevostavby jako takové. Kupříkladu se domnívají, že dřevostavby nevydrží tak dlouhou dobu jako klasické zděné domky, ale to samozřejmě není pravda. Životnost je u těchto dvou příbytků naprosto srovnatelná, a to je třeba mít na paměti. 

Při stavbě se myslí na požární odolnost

V současné době se při stavbě dřevostaveb aktivně používají moderní technologie. A ostatně i díky nim se pomalu, ale jistě daří vyvracet veškeré mýty, které dřímají v hlavách těch, jež dřevostavbám zrovna nevěří. 

Mnohé společnosti své klienty upozorňují, že aby došlo k postavení skutečně kvalitního bydlení, je třeba nezapomenout na několik kroků. Jedním z nich je požární odolnost, tedy snaha snížit rizika vzniku požáru. Pokud se tento krok podaří dodržet, vznikne příbytek, u něhož je stejné riziko vzniku požáru jako u klasického zděného domku. Dřevěné konstrukce jsou totiž ošetřeny tak, aby se skrze ni požár nešířil dál. Větší riziko je, že vzplane nábytek než konstrukce. 

Izolace jako další krok

Dřevostavby jsou především nízkoenergetická bydlení. Aby se však mohly tímto označením pyšnit, musí se investovat část do kvalitní izolace. Obecně je dřevo skvělým tepelným izolantem, přesto se však využívá ještě několika technologií, které zabrání úniku tepla z domácnosti. 

Společnosti si oblíbili takzvanou foukanou izolaci, která má oproti klasické izolaci celou spoustu výhod. Mezi benefity patří to, že se dostane do každé sebemenší mezery a nehrozí tedy vznik tepelných mostů, jež by mohly zapříčinit zbytečně velké náklady spojené s vytápěním.