Slavnosti San Fermín v Pamploně

V severní části Španělska, která se nazývá Baskicko, se nachází klidné městečko s názvem Pamplona. Právě tady se každoročně konají ony slavnosti San Fermín, během nichž se z tichého městečka stává město plné života a radosti.

Co jsou slavnosti San Fermín a co k nim patří?

San Fermín jsou nejslavnější španělské oslavy – svátky býků, ke kterým neodmyslitelně patří pouliční oslavy, vystoupení, tradiční průvody, ohňostroje, ale hlavně běh býků neboli Encierro a býčí zápasy známé pod názvem Corrida.

Jak slavnosti San Fermín probíhají?

Oslavy začínají 6. a končí 14. července. V tyto dny se všichni oblékají do bílého oblečení, které doplní dvěma červenými šátky se znakem Pamplony.

Slavnosti každoročně zahajuje starosta města tím, že 6. července v pravé poledne odpálí raketu, které se říká Chupinazo. Poté lidé začínají slavit.

Další částí oslav je průvod věřících se San Fermínem, tedy jeho sochou, který směřuje z kostela San Lorenzo, kam se po okružní cestě opět vrátí. Do kostela San Lorenzo míří i slavný průvod obrů, kteří symbolizují krále čtyř světových kontinentů. Pak následuje obřad v kostele.

Běh býků, ve Španělsku známý jako Encierro, probíhá každý den od 7. do 14. července vždy od 8 hodin. Původně tento běh sloužil pouze k přepravě býků z ohrady do arény Plaza de Toros, kde se odpoledne konají býčí zápasy. Stalo se však tradicí, že muži běhají mezi býky. Před během lidé zpívají modlitbu ve znění: „A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición.“ – v překladu: „Žádáme svatého Fermína, našeho patrona, aby nás provázel při běhu s býky a dal nám své požehnání.“ Když doběhnou do cíle, kterým je aréna, býci jsou zahnáni na místo, kde čekají do začátku zápasů.

Býčí zápasy, takzvaná Corrida, se také konají každodenně od 7. do 14. července. Muži, kteří se jich účastní, se nazývají toreadoři. Pro potěšení diváků zabodnou do býka kopí, ozdobné tyče a nakonec i meč. Když se povede býka zabít, obecenstvo šílí radostí. Ročně je takto zabito až 10 tisíc býků, proto není divu, že se ochránci zvířat bouří a Corrida je postupně zakazována.

Hřebem každého večera se stává ohňostroj, který začíná ve 23 hodin.

Slavnosti San Fermín jsou považovány za ukončené 14. července o půlnoci, kdy se lidé sejdou na náměstí, zvednou nad hlavy šátek či svíčku a zpívají píseň Pobre de mí.

A jak vlastně vznikl název San Fermín?

San Fermín má náboženský obsah. Je to oslava na počest San Fermína de Amiens, který se narodil v Pamploně. Ve 3. století šířil křesťanství ve Francii, a za to byl popraven. Po čase byl prohlášen za svatého a stal se patronem Pamplony.