Další studie opět potvrzuje absenci škodlivin v e-cigaretách. Odpůrci kouření a zejména odpůrci elektronických cigaret, se často snaží ostatní přesvědčit, že nikdo stále neví, co se vlastně v těchto zařízeních skrývá. Tedy co jejich uživatel jednak vdechuje a co vlastně také vydechuje. Ti odvážnější rovnou tvrdí, že e-cigarety jsou alespoň minimálně stejně tak škodlivé jako jsou cigarety klasické, ne-li mnohem škodlivější. Tvrzení lze ale vyvrátit. Víme už, co se v e-liquidech skrývá, z čeho tyto e-liquidy složeny co vlastně vdechujeme. V současné době to dokládá mnoho studií, které už vyšly a i které i nadále vycházejí. Ta poslední studie to zase jen potvrdila. Ať si tedy vyberete jakékoliv e-cigarety, třeba i clearomizéry joyetech, neuděláte chybu.

Výsledky studie

Studie, která nyní byla publikována v Regulační toxikologii a farmakologii, byla zaměřena na dvě nejrozšířenější značky v USA a v Británii. Elektronické cigarety byla jednorázové, ale i ty, které lze doplňovat. Vědci se je rozhodli porovnat s klasickými cigaretami, konkrétně se značkou Marlboro Gold a Lambert & Butler. Jako výchozí bod pro konečné vyhodnocení škodlivin vědci použily obyčejný čistý vzduch v místnosti. To, co nakonec vědci našli, vás možná překvapí. Analýza klasických cigaret ukázala, že onen obyčejný kouř z cigaret je schopen dodat až 1 500x více škodlivých či potencionálně škodlivých látek oproti vycházející páře z elektronických cigaret a oproti čistému vzduchu v místnosti. Dodávky škodlivých a potencionálně škodlivých látek ze všech testovaných e-cigaret byly podobné testům vzduchu než těstům z klasických cigaret. Při výzkumu nebylo zjištěno v páře z elektronických cigaret žádné významné množství jakýchkoliv nežádoucích látek z cigaretového kouře. Výsledky studie takto potvrzují veškeré závěry předešlých studií, které tak poukazují na výrazné snížení zdravotních rizik oproti cigaretám klasickým.

Elektronická versus klasická

Pokud tedy saháte po elektronické cigarety joyetech, můžete být zcela v klidu. Pára z elektronických cigaret se skládá zejména z glycerolu nebo propylen glykolu v hodnotách 70 % až 85 %, vody v hodnotách 10 % až 19 %, příchutě v hodnotách 3 % až 11 % a nikotinu v hodnotách 1 % až 2 %. Vědci měřili 8 druhů škodlivých a potencionálně škodlivých látek. Tedy oxid uhelnatý, fenoly, karbonyly, kovy, těkavé látky, nitrosaminy specifické pro tabák, polyaromatické aminy a polyaromatické uhlovodíky. Celková hmotnost látek v 99 potazích z jednorázové e-cigarety Blu eCig byla 0,17 mg, tedy téměř totožné množství jako v 99 potazích obyčejného vzduchu v hodnotě 0,16 mg. Oproti tomu jediná cigareta Marlboro obsahovala 30,6 mg těchto látek, což je 180 x více než u elektronické cigarety. S jednou cigaretou Marlboro do těla vdechnete 3357 nanogramů škodlivin, což je 2 000 x více než s e-cigaretou.