Mykóza chronická …

…a gynekologické ordinace se zase (ne)utěšeně plní. Dámy, jejichž imunita v intimních partiích nepatří mezi nejodolnější, tvoří spolky v čekárnách na akutní pomoc. A nebo zde poslušně a unaveně čekají chronicky nemocné ženy s opakovanými příznaky jako jsou výtoky, svědění až bolest už po x-té tento rok a žádají lékaře o další antimykotika. Aspoň na čas se jim uleví, pak si někde zaplavou, vysaunují, zapotí na kole a jsou na čekačce znova…

wobenzym

Ať už tento druh na výsost nemilých problémů hodláme řešit či neřešit jakkoli, zkusme se alespoň 2 minuty věnovat skutečné příčině:

Nedostatečné oblečení a podchlazení? Únava a fyzické vyčerpání? Stres a labilita? Nedostatečná hygiena? Naopak přehnaná hygiena?? Promiskuita??? Všechno ale stejně končí u téhož: následkem dílčích položek celého výčtu – u nabourané obranyschopnosti vlastního těla, ať už celkové nebo lokální.

Svým jednáním se stavíme proti svému tělu, tedy proti sobě samotným. V první řadě si tedy zkusíme přestat ubližovat a začneme svou tělesnou schránku hýčkat. A neboť nic nejde jen tak bez souvislostí, začneme pracovat i na svojí “psýché“, neb není živého těla bez duše a naopak. A k této rozumové, fyzické a mentální práci v souladu s lékařovými radami a patrně nezbytnými léky nasadíme i systémovou enzymoterapii (lék Wobenzym cesky magazin), která jde k meritu věci a posílí zcela přirozeně nejen dlouhodobě oslabené sliznice, ale i vaši celkovou imunitu, a to pomocí obdobných enzymů, které tělo k témuž užívá samo.

Dosavadní výzkumy dokonce praví, že u všech žen s chronickými projevy vaginálních mykóz, které prošly podpůrnou léčbou Wobenzymem (v dávce 2 x 8 dražé po dobu 10-ti týdnů), došlo k významnému zlepšení (četnost výskytu kvasinkových infekcí klesl alespoň na polovinu, dvě třetiny žen dokonce zůstaly bez mykóz.