Zaměstnávání cizinců v českých firmách nebo u subjektů se sídlem na území České republiky je spojeno se speciálními administrativními kroky, které umožňují získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu povolání. Toto povolení má přesně definovanou podobu a rozlišuje dva typy zaměstnání, a to:

  • zaměstnání nevyžadující odbornou způsobilost
  • zaměstnání, pro které je nutné prokázat odbornou způsobilost

V závislosti na tom, o jaký typ zaměstnání se cizinec uchází, je mu pak nutné zajistit buď modrou, nebo zaměstnaneckou kartu.

Pro koho je určená zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta představuje povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu povolání pro cizince, kteří nejsou zaměstnávání na území České republiky na základě speciálních dohod o volném pracovním trhu, tzn. nejedná se o:

  • občany členských států Evropské unie a Švýcarska (s volným přístupem na pracovní trh)
  • rodinné příslušníky občanů s volným přístupem na pracovní trh

Tito uchazeči o zaměstnání, přestože disponují občanskou příslušností k jinému státu se mohou volně pohybovat i pracovat po celém území Evropské unie. Zaměstnaneckou kartu je tedy nutné vyřídit v případě, že se chystáte zaměstnat občana státu bez volného přístupu k českému pracovnímu trhu a jeho práce nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti (v opačných případech je nutné zažádat o modrou kartu, jež vyžaduje dodání širší sady dokumentů).

Získání zaměstnanecké karty

V případě, že český subjekt přijme k výkonu zaměstnání cizince, které není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, musí před zahájením pracovní činnosti podat žádost o zaměstnaneckou kartu. Žádost se podává na Zastupitelském úřadě nebo přímo Ministerstvu vnitra České republiky, k žádosti musí být přiloženy příslušné dokumenty zahrnující:

  • platný cestovní doklad
  • doklad o zajištěném ubytování na území ČR (případně smlouvu o nájmu)
  • pracovní smlouvu nebo obdobnou smlouvu, která stanoví podmínky práce a pracovní náplň
  • případně mohou být dále požadovány doklady potvrzující dosažené vzdělání či pracovní praxi v daném oboru, výpis z trestního rejstříku a doklad o zdravotní způsobilosti (opatření proti infekcím)

Žádost by měl žadatel podat osobně na příslušném úřadě, vydání zaměstnanecké karty je zpoplatněno (v současné době je k podání žádosti nutné na českém území uhradit poplatek 5000 Kč).

Podání žádosti na území ČR nebo při ohlašování zaměstnání je nutné poskytnout biometrické údaje. Vyřízení zaměstnanecké karty, tedy doba od podání žádosti až po její obdržení obvykle nepřesahuje 60 dnů, pokud se ovšem jedná o případy se složitějším posuzováním, může se lhůta prodloužit ž na 90 dnů.

Vydaná zaměstnanecká karta má podobu plastové kartičky s fotografií a biometrickými údaji a má platnost 2 roky. Poté je potřeba kartu při trvajícím zaměstnání obnovit. Máte zájem o vyřízení zaměstnanecké karty? Kontaktujte pracovní agenturu IRS Czech, která se na tuto oblast specializuje..